Patent Hukuku

Deriş, fikri mülkiyet hakları arasında bilimsel ve teknik bir buluşun korunmasını sağlayan patent ve faydalı model tescillerinin korunmasında hizmet vermektedir. Deriş, fikri mülkiyet alanında sektörel ve hukuki bilgi birikimi ile müvekkillerine dava ve dava dışı hukuki enstrümanlarla patent ve faydalı model haklarının korunması ve ihlallere karşı ileri sürülmesi konusunda destek vermektedir.

Deriş’in ihlal, hükümsüzlük, menfi tespit ve haksız rekabet davalarında hizmet veren ve Avrupa Patent Vekillerinden oluşan güçlü bir teknik kadrosu bulunmaktadır. Teknik bilginin dava tecrübesi ile bir araya getirilmesiyle müvekkillerimiz önemli Pazar stratejilerini şekillendirerek bu stratejilerine yön vermektedirler.

Deriş, müvekkillerini temsil ettiği, çok uluslu ve teknik bir kompleksiteye sahip olan patent davalarında müvekkillerinin pazar payında önemli sonuçlar doğurabilecek neticeler almıştır. Bunun yanı sıra, müvekkillerine patent teknolojilerinin pazarda korunmasını ve lisanslanmasını sağlayan lisanslama programları sonucunda pazarın %90’ının lisanslanmasını sağlamıştır.

Patent ve faydalı model haklarının tescil edilirken ve tescil edildikten sonra gerek mahkemeler nezdinde gerekse gümrükler, bakanlıklar ve TPMK gibi resmi otoriteler nezdinde tanınması ihlallere karşı önlemler almak için önem arz etmektedir. Deriş’in patent davaları ekibi, tasarım haklarını da önemli bir fikri mülkiyet değeri olarak görmektedir. Deriş özellikle yedek parçaların korunması ve ihlallere karşı ileri sürülmesinde önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Hizmetlerimiz

 • Patent davaları
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları (sulh görüşmeleri, arabuluculuk ve tahkim)
 • Fikri Mülkiyet haklarının korunması ve ihlallere karşı ileri sürülmesi için programlar
 • Gümrükler nezdinde Fikri Mülkiyet Haklarının korunması programlarının oluşturulup yürütülmesi
 • Fikri mülkiyet portföylerinin incelenmesi
 • Sözleşmelerin hazırlanması (lisans anlaşmaları, devir anlaşmaları, muvafakatname ve birlikte var olma sözleşmesi)
 • Başvuru ve tescil stratejilerinin geliştirilmesi ve takibi
 • Fikri Mülkiyet Portföyü yönetimi hizmetleri
 • Üçüncü kişilerin başvurularına karşı itiraz
 • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı itiraz
 • Markaların tescil edilebilirliklerinin değerlendirilmesi ve görüşlerin sunulması
 • Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru bülteni takip hizmeti
 • Tescil değişikliklerinin kaydı (devir, birleşme, ticaret unvanı, adres v.s.)
YAYINLAR

HABERLER
+ DEVAMI

All Rights Reserved © 2018 Deris