Kütüphane

Tanınmış marka kavramı ve kanun değişikliklerini takip eden Türk Patent Enstitüsü ve Mahkeme Uygulamaları...
Tanınmış markalara ilişkin tescil veya kullanım yoluyla ihlallerin çoğalması tanınmış markaların Türkiye'nin üye olduğu anlaşmalar ve Türk mevzuatında öngörülen genişletilmiş korumadan faydalanabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü ve İhtisas Mahkemeleri aracılığıyla tanınmış marka olarak tespiti ve marka siciline tanınmıs marka olarak kaydına yönelik bir sistemin oluştur...
DEVAMI
PDF İNDİR
Fikri ve sınai hakların cezai açıdan korunması alanında doğan hukuki boşluk...
ANAYASA MAHKEMESİ' NİN 03.01.2008  GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI KARARINDAN SONRA FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN CEZAİ AÇINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Ayanasa Mahkemesi' nin 03.01.2008 tarihli kararı ve mevzuatımız incelediğinde Fikri ve Sınai Hakların cezai açıdan korunmasında kanun hükmünde kararnamelerin kullanılamayacağı ve bu hususta Türk Hukuku' nda kanun boşluğu doğ...
DEVAMI
PDF İNDİR
Türk Patent ve Adli Uygulamasında Patent Kısmi Hükümsüzlük Kararlarının Amaçlanandan Farklı Etkiler Yaratması ve Bundan Kaynaklanan Hukuki Belirsizlik...
...
DEVAMI
PDF İNDİR
Avukat Olan ve Olmayan “Patent ve Marka Vekilleri” Arasındaki Rejim Farklılığının Giderilerek Meslekte Bütünleşmenin Sağlanması Gereği...
Avukat olup/olmadıklarına bağlı olarak "Patent ve Marka Vekilleri" iki ayrı grup oluşturmaktadırlar. * Avukat olarak baroya kayıtlı bulunan "Patent ve Marka Vekilleri" * Avukat olmayan "Patent ve Marka Vekilleri" ...
DEVAMI
PDF İNDİR
Patent Unsurlarının Telif Hakkı Olarak Korunması...
Patent unsurları (tarifname, istem, özet, resim), 5846 sayılı FSEK’e göre telif hakkı olarak korunur mu? Patent tescil prosedürü ve işlemleri çerçevesinde T.P.E. tarafından : - patent unsurlarının yayımlanması, - “Patent olmayan neşriyat”ın (non patent literature) açıklanması 5846 sayılı FSEK hükümlerine göre, bir telif hakkı ihlali oluşturur mu? ...
DEVAMI
PDF İNDİR
Anayasa Mahkemesi Markaların Kullanmamaya Bağlı Hükümsüzlüğüne İlişkin Kararı...
T.C. Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda almış olduğu karar1 uyarınca, 556 sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42/c maddesi, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince yapılan talep uyarınca iptal edildi.   ...
DEVAMI
PDF İNDİR
3D PRINTING İLE ARTIK HERKES BİRER TASARIMCI, BİRER MUCİT!!!!...
Son zamanlarda çok revaçta olan üç boyutlu baskı (3D PRINTING) sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin katı formda basılması işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilir.  Bu üç boyutlu yazıcı sistemine  RepRap (Replicating Rapid Rrototyper/ Seri Prototip Kopyalama) ...
DEVAMI
PDF İNDİR
TÜRKİYE'DE İKİNCİ TIBBİ KULLANIM PATENTLERİNİN KORUNMASI...
"Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Uygun Bulunan 27 Ocak 2000 tarih ve 4504 sayılı Kanun ışığında”   ...
DEVAMI
PDF İNDİR

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Deris