TR EN

Makaleler

 • Türkiye–Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Nisan 2016)

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşmış ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • TÜRKİYE'DE İKİNCİ TIBBİ KULLANIM PATENTLERİNİN KORUNMASI

  "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi ve Eklerine Katılmamız Uygun Bulunan 27 Ocak 2000 tarih ve 4504 sayılı Kanun ışığında”

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • 3D PRINTING İLE ARTIK HERKES BİRER TASARIMCI, BİRER MUCİT!!!!

  Son zamanlarda çok revaçta olan üç boyutlu baskı (3D PRINTING) sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin katı formda basılması işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilir.  Bu üç boyutlu yazıcı sistemine  RepRap (Replicating Rapid Rrototyper/ Seri Prototip Kopyalama) isimli bir topluluk projesi ile ulaşılmıştır.

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • Anayasa Mahkemesi Markaların Kullanmamaya Bağlı Hükümsüzlüğüne İlişkin Kararı

  T.C. Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda almış olduğu karar1 uyarınca, 556 sayılı Markaların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42/c maddesi, İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince yapılan talep uyarınca iptal edildi.

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • Patent Unsurlarının Telif Hakkı Olarak Korunması

  Patent unsurları (tarifname, istem, özet, resim), 5846 sayılı FSEK’e göre telif hakkı olarak korunur mu?
  Patent tescil prosedürü ve işlemleri çerçevesinde T.P.E. tarafından :
  - patent unsurlarının yayımlanması,
  - “Patent olmayan neşriyat”ın (non patent literature) açıklanması
  5846 sayılı FSEK hükümlerine göre, bir telif hakkı ihlali oluşturur mu?

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • Avukat Olan ve Olmayan "Patent ve Marka Vekilleri" Arasındaki Rejim Farklılığının Giderilerek Meslekte Bütünleşmenin Sağlanması Gereği

  Avukat olup/olmadıklarına bağlı olarak "Patent ve Marka Vekilleri" iki ayrı grup oluşturmaktadırlar.
  * Avukat olarak baroya kayıtlı bulunan "Patent ve Marka Vekilleri"
  * Avukat olmayan "Patent ve Marka Vekilleri"

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • Türk Patent ve Adli Uygulamasında Patent Kısmi Hükümsüzlük Kararlarının Amaçlanandan Farklı Etkiler Yaratması ve Bundan Kaynaklanan Hukuki Belirsizlik

  Bilindiği üzere, 551 sayılı Patent ve Faydalı Model Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, patentlere ve faydalı modellere karşı itirazda bulunulmasını öngörmemektedir. Bu bağlamda başvurusu yapılmış olan ulusal Türk patentlerine/faydalı modellerine itiraz etmek mümkün olmamasına rağmen, Türkiye’de geçerli olan Avrupa patentlerine, Avrupa Patent Ofisi nezdinde itiraz edilebilmektedir.

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • Fikri ve sınai hakların cezai açıdan korunması alanında doğan hukuki boşluk

  ANAYASA MAHKEMESİ' NİN 03.01.2008
  GÜN VE 2005/15 E 2008/2 K SAYILI
  KARARINDAN SONRA FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN CEZAİ AÇINDAN
  KORUNMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

  Ayanasa Mahkemesi' nin 03.01.2008 tarihli kararı ve mevzuatımız incelediğinde Fikri ve
  Sınai Hakların cezai açıdan korunmasında kanun hükmünde kararnamelerin
  kullanılamayacağı ve bu hususta Türk Hukuku' nda kanun boşluğu doğmuş olduğunu kabul
  etmek gerekir. Hak sahiplerinin bu kanun boşluğu karşısında Türk Ticaret Kanunu tarafından
  düzenlenen "Haksız Rekabet Suçu" na ilişkin hükümler dairesince korunması mümkündür.

  Av. M. N. Aydın DERİS Av. Candas GÜROL

  İndirmek İçin Tıklayınız.
 • Tanınmış marka kavramı ve kanun değişikliklerini takip eden Türk Patent Enstitüsü ve Mahkeme Uygulamaları

  Tanınmış markalara ilişkin tescil veya kullanım yoluyla ihlallerin çoğalması tanınmış markaların Türkiye'nin üye olduğu anlaşmalar ve Türk mevzuatında öngörülen genişletilmiş korumadan faydalanabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü ve İhtisas Mahkemeleri aracılığıyla tanınmış marka olarak tespiti ve marka siciline tanınmıs marka olarak kaydına yönelik bir sistemin oluşturulmasını gerektirmiştir. Bu çalışmanın amacı tanınmış marka kavramını inceledikten sonra, kanun değişiklikleri ile getirilen yenilikleri ve Türk Patent Enstitüsü, İhtisas Mahkemeleri ve Yargıtay nezdindeki uygulamalarını incelemektir.

  Av. Banu Nur Barbur ÖZADA

  İndirmek İçin Tıklayınız.