TR EN

Faaliyet Alanları

  • Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Marka Hukuku

  • Patent ve Faydalı Model Hukuku

  • Endüstriyel Tasarım Hukuku

  • Coğrafi İşaretler Hukuku

  • Bitki Çeşitleri Hukuku

  • Entegre Devre Topoğrafyaları

  • Alan Adları

  • Veritabanı

  • Veri Koruması

  • Telif Hakları

  • Haksız Rekabet

  • Diğer Faaliyet Alanlarımız

  • Kitle İletişim

  • Tüketici Hakları

  • Reklam Hukuku

  • Rekabet Hukuku