TR EN

Hizmetlerimiz

 • Deriş Avukatlık Ortaklığı, yurtdışındaki ve Türkiye'deki müvekkillerini adli
  ve idari merciler önünde aşağıdaki konularda temsil etmektedir:

 • İhtilâf dışı/öncesi konular

  Fikri mülkiyet haklarına ilişkin durum tespiti (due diligence), denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

  Fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasına ilişkin yöntem ve stratejilerin geliştirilmesi

  İhtilâfların sulhen giderilmesine yönelik görüşmelerin yürütülmesi ve sulh anlaşmalarının hazırlanması

 • Dava yolu ile yürütülen ihtilâflar

  Fikri mülkiyet haklarına tecavüz, haksız rekabet gibi konularda adli, cezai ve idari merciler nezdinde işlem yapılması, dava açılması ve bunlara ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi

  Fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil eden eylemlerin durdurulması ve önlenmesi amacıyla ihtarname hazırlanması ve gönderilmesi

 • Gümrüklerde durdurma/el koyma işlemleri

  Taklit ürünlerin gümrükler nezdinde durdurulmasına ve bunlara el konulmasına yönelik işlemler, el koyma kararlarının gümrükler/mahkemeler nezdinde icrası

 • Danışmanlık

  Fikri mülkiyet haklarına tecavüz, haksız rekabet gibi konularda adli, cezai ve idari merciler nezdinde dava açılması ve konuya ilişkin hukuki işlemlerin yürütülmesi

  İthal/ihraç edilen taklit ürünlere karşı gümrükler nezdinde yapılabilecek işlemler ve bu ürünlere el konulması

  Teknik bilgi (know - how), teknoloji transferi gibi fikri mülkiyet hukuku kapsamında lisans anlaşmalarının hazırlanması ve bu amaca yönelik hukuki görüş / yönlendirme verilmesi ve bunların sicile kayıtları

  Sözleşmelerin ihlalinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin görüş ve hukuki destek verilmesi

  Bilirkişi raporuna karşı görüş hazırlanması

  Taklit ürünlere ilişkin araştırmanın organize edilmesi ve yürütülmesinin takibi ve bu amaca yönelik görüş verilmesi ve yönlendirme yapılması

  Portföy yönetimi

 • Sözleşmeler

  Lisans, teknik bilgi(know-how), üretim, teknoloji transferi, devir, işbirliği, başka firmalara sözleşme ile verilen malları üretme ve satma yetkileri(franchising), distribütörlük anlaşmaları ve buluş, tasarım, yazılım, telif hakları anlaşmaları gibi farklı tipte sözleşmelerin hazırlanması

  Mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve değiştirilmesi